Vi uppmärksammar de vackra benen för fasta ekbord. Det är möjligt att välja färgen på oljan som vi använder för att täcka träbenen för borden.
Alla träben för borden som vi producerar har universella fästelement.
Vi producerar träben för bord och exporterar dem till Europa.
Vi kan producera upp till 60 uppsättningar träfötter per vecka.